Acompanyament, escolta i socialització de les persones grans per potenciar la seva autonomia, autoestima i benestar emocional.

Servei al domicili i tallers de dinamització.

email

Glòria Roselló Gregori


petjadesdevida@gmail.com

www.petjadesdevida.cat

Monoline Phone Call Icon

+34 637531317

Map Pin

Sant Vicenç de Montalt

ATENCIÓ PERSONALITZADA

CENTRADA EN LA PERSONA (A.C.P) Cada persona és única amb unes necessitats diferents.

Donem valor i importància a la treballadora familiar, que es dedicarà a l'observació, detecció i acompanyament dels usuaris i si cal, donarà resposta a les seves necessitats adaptant i buscant totes les eines necessàries perquè puguin gaudir de les activitats proposades.

Com a professionals passem moltes estones al costat de la gent gran, coneixem els seus gustos, rutines i tenim un tracte molt proper i de confiança.


GLÒRIA ROSELLÓ/ Treballadora familiar

EL NOSTRE OBJECTIU

Allargar el màxim temps possible l'estada a casa i l'entorn on sempre ha viscut la persona per mantenir el seu benestar i felicitat.

Adaptar aquest acompanyament segons les diferents fases de la vellesa.


ENVELLIMENT ACTIU: Per a persones més grans de 65 anys, autònomes amb motivació i pugui complementar amb un suport de dinamització, ajuda i coneixement.


ENVELLIMENT I AUTONOMIA: Per a majors de 65 anys o menys amb salut més fràgil i necessitat d'acompanyament de les activitats de vida diària per donar suport i posposar l'aparició el màxim temps possible el grau de dependència.


ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA: Per a persones amb un grau de dependència reconegut i

necessitin l'acompanyament, supervisió i

assistència de les activitats de vida diària + un suport de respir per als seus cuidadors.

COM TREBALLEM


Els nostres serveis a les persones són una aliança. Combinant l'atenció domiciliària amb espais de dinamització.

 • Treballem l'estimulació de la gent gran reforçant les seves rutines i hàbits en les activitats de vida diària dins el domicili.
 • Millorem les relacions socials i situacions d'aïllament de la gent gran amb serveis, sortides i tallers a l'exterior i espais de dinamització.
 • Fem partícips als familiars i amics.

INFORMACIÓ DEL SERVEI

ETJADA LILA

2 HORES D'ACOMPANYAMENT

Donar suport a la persona en les activitats de vida diària per promoure l'autonomia en els seus hàbits dins el domicili:

 • Cura i higiene personal
 • Administració de medicació
 • Ajuda en els àpats
 • Desplaçament dins la llar
 • Facilitar l'organització i detectar barreres a la llar

ETJADA

VERMELLA

3 HORES D'ACOMPANYAMENT

Donar suport a la persona en les activitats de vida diària per promoure l'autonomia en els seus hàbits dins i fora el domicili:

 • Cura i higiene personal
 • Administració de medicació
 • Ajuda en els àpats
 • Desplaçament dins la llar
 • Facilitar l'organització i detectar

barreres a la llar

+

 • Sortida
 • Passeig
 • compra
 • Acompanyament al centre de dia/casal (sempre dins l'àrea de proximitat)

ETJADA TARONJA

4 HORES D'ACOMPANYAMENT

Donar suport a la persona en les activitats de vida diària per promoure l'autonomia en els seus hàbits dins i fora el domicili amb preparació d'activitats per la seva estimulació.

 • Sortida
 • Passeig
 • compra
 • Acompanyament al centre de dia/casal (sempre dins l'àrea de proximitat)

+

 • Tallers terapèutics individuals per l'estimulació cognitiva, física i psicomotricitat.
 • Cura i higiene personal
 • Administració de medicació
 • Ajuda en els àpats
 • Desplaçament dins la llar
 • Facilitar l'organització i detectar barreres a la llar

+

ETJADA VERDA

2 HORES D'ACOMPANYAMENT

SERVEI DE DINAR (franja horària de 13.00 h a 15.00 h)

Servei a domicili d'acompanyament, especialment destinat a aquelles persones amb dificultats per cuinar a casa i necessitin un seguiment, supervisió i al mateix temps mantenir una bona estona de conversa i contacte social.


ETJADA BLAVA

ACOMPANYAMENTS A MIDA

Acompanyaments especials segons petició:

 • Tramitacions de papers
 • Transport i acompanyament amb TAXI.
 • Visita mèdica, hospital
 • Fer compres
 • celebracions
 • Combinació petjada verda + lila, vermella o taronja a seleccionar*Servei segons pressupost depenent del lloc i hores convingudes.

On la dinamització i socialització hi juga un paper molt important per potenciar les relacions socials.

TALLERS

En els tallers proposats, tant de manera individual com en grup, hem tingut molt en compte el treball de tot el conjunt de les capacitats cognitives, molt necessàries, per portar a terme correctament les activitats del nostre dia a dia i acompanyament en el nostre envelliment:

 • Atenció i concentració
 • Percepció i reconeixement
 • Orientació
 • Memòria
 • Funcions executives
 • llenguatge
 • càlculV

IDA

PASSEIG PER LA REMINISCÈNCIA

A través d'objectes antics, fotografies, cançons, entrenem la ment i recordem històries de vida de les persones.

EL NOSTRE POBLE

PASSEIG MULTISENSORIAL

Aprofitem les activitats de vida diària perquè la persona tingui un reconeixement i estimulació sensorial de diferents objectes i materials que anem trobant al llarg del dia (olors, colors, sons, temperatura, textures).

ITINERANT

Elderly Man holding Vegetables
Group of Seniors on a Therapy Session

PASSEIG DINÀMIC

Mantenir un bon estat físic és essencial per gaudir d'una bona salut.

Entre riures, ball, jocs i exercicis enriquim la ment i treballem continguts com l'equilibri, la coordinació, la força i la flexibilitat.

PASSEIG AMBIENTAL

El contacte amb els elements de la natura ens proporciona benestar emocional i a la vegada aprenem com cuidar i aprofitar els seus fruits.

INSPIRACIÓ

MOTIVACIÓ

SOCIALITZACIÓ

CREACIÓ

PASSEIG TEMÀTIC

Activitats de treballs manuals segons l'època de l'any, festivitats o necessitats concretes del moment.

Colorful Foot Plam Abstract Icon Design Template
leaf earth day icon

Apostem per

Acompanyament

de proximitat

Black Frame rectangle border illustration, Vector design ele
Black Frame rectangle border illustration, Vector design ele

Acompanyament

amb economia local

Acompanyament

sostenible

Black Frame rectangle border illustration, Vector design ele